Bond van Gepensioneerden van de voormalige Nederlandse Antillen en Aruba

Bent u binnenkort pensioengerechtigd en gaat u een pensioen ontvangen van het APC (Curaçao) en (APS) St.Maarten), het APFA (Aruba), het PCN (BES- eilanden) of komt u in aanmerking voor een geheel of gedeeltelijk AOV-pensioen van de SVB op Curaçao of de SVB op Aruba of de SZV St.Maarten of de BES- eilanden?

Wordt lid!