Wat is en doet de BGNAA?

De BGNAA is dé bond (vereniging) van Gepensioneerden van de voormalige Nederlandse Antillen en Aruba. De BGNAA is gevestigd in Nederland, bestaat al 65 jaar en telt momenteel 490 leden. De bond stelt zich tot doel steeds op de hoogte te zijn van alle (wets-)wijzigingen die betrekking hebben op de verschillende soorten (pensioen)uitkeringen én van de bijbehorende belastingwetgeving. Het gaat daarbij om uitkeringen van de landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten, en van de Rijksdienst Caribisch Nederland, waaronder Bonaire, Sint Eustatius en Saba vallen. De BGNAA informeert zijn leden middels een Nieuwsblad dat 3 tot 4 keer per jaar verschijnt, een jaarlijks Bewaarblad en via zijn website.

Groepsbelangen en individuele belangen

De bond kaart bij de relevante instanties van genoemde landen allerlei zaken aan, zowel vanuit het groepsbelang als vanuit het persoonlijke belang van individuele leden.

Het gaat om zaken als:

  • de AOW- en AOV-uitkering
  • de pensioenuitkering van APC, APFA, APS en PCN
  • het weduwen- en wezenpensioen
  • de toeslagregeling
  • de uitkering bij wijze van pensioen
  • de rechten van tijdelijk benoemden
  • de rechten van de buiten Nederland wonende gepensioneerden
  • hiermee verband houdende belastingen

Leden die tegen problemen aanlopen met (de aanvraag van) bovenstaande zaken kunnen bij de bond terecht voor ondersteuning. Het doel van de bond is om leden inzicht te geven in de uitkeringen waar zij recht op hebben en in de bedragen die daarbij horen. Ook leden die niet thuis zijn in de digitale wereld, het invullen van online formulieren en het (online) vinden van de juiste instanties voor hun vragen, kunnen rekenen op ondersteuning van de bond.

Brug tussen leden en instanties

De BGNAA deelt de ervaringen van de leden met betreffende instanties in Nederland en de overzeese gebieden, zodat deze instanties een betere kijk krijgen op de problemen van de leden en waardoor zij hierop kunnen inspelen.

In Nederland onderhoudt de bond goede contacten met de kabinetten van de gevolmachtigde ministers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Door de jarenlange uitstekende samenwerking met overheden, belastingdiensten, uitkeringsinstanties als SVB en SZV én de pensioenfondsen APC, APFA, APS en PCN, is ook in de overzeese gebieden het wederzijds vertrouwen groot. Vaak zoeken genoemde instanties zelf contact met de BGNAA waardoor problemen snel kunnen worden opgelost.

Lid worden?

Wilt u lid worden van de bond en profiteren van kundig advies over uitkeringen, overheidspensioenen het (online) aanvragen daarvan? Geef u dan op via bestuur@bgnaa.nl of via het aanmeldformulier op de Lid worden pagina. De contributie bedraagt 35 euro per jaar.