Namens het bestuur van de BGNAA krijgt u hierbij wat nadere aanwijzingen voor de te volgen procedure. Door onze dienstreis (juni 2017) waren we niet in staat om dit eerder op onze website te laten plaatsen.

Hieronder volgen in volgorde van ontvangst de brieven die u op uw pro forma bezwaarschrift heeft ontvangen of nog moet ontvangen. De volgorde wordt aangegeven door het nummer dat op elke brief staat.

Brief 1 is het antwoord van de heer Martis van de SVB op uw pro forma bezwaarschrift.
Antwoord SVB op uw (eerdere) bezwaarschrift (399 downloads)

Brief 2 is de brief waarin ook de berekening van uw nieuwe AOV pensioen staat. Deze brief is ondertekend door de heer Coffie. Op deze brief kunt u nu officieel bezwaar maken.
Berekening van uw nieuwe AOV pensioen (408 downloads)

Brief 3 is een voorbeeld van een bezwaarschrift. Uiteraard kunt u uw bezwaarschrift aanpassen aan uw omstandigheden.
Voorbeeld bezwaarschrift (2491 downloads)

Brief 4 is een voorbeeld van een beroepschrift. Indien u van de SVB en beslissing op uw beroepschrift heeft gekregen of van het Gerecht in Eerste Aanleg een brief met mogelijkheden om het al ingediende beroepschrift te corrigeren, dan kunt u gebruik maken van onderstaand voorbeeld beroepschrift. Alleen leden van de BGNAA kunnen bij onduidelijkheden contact met de voorzitter opnemen. Het liefst via de email. Zij belt u dan terug.
Model Beroepschrift (331 downloads)