Gaat u een pensioen ontvangen van een Pensioenfonds, of van een SVB van een van de landen van de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba of ontvangt u reeds een uitkering?

Dan is een lidmaatschap van de BGNAA onontbeerlijk voor u.

De Bond van Gepensioneerden van de voormalige Nederlandse Antillen en Aruba, die haar zetel heeft in Nederland, houdt zich bezig met het verzamelen en up-to-date houden van alle veranderingen die betrekking hebben op de verschillende soorten van uitkeringen en zaken die daarop betrekking hebben vanuit de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten, en Instanties bij de Rijksdienst Caribisch Nederland.

Een bond die eventuele problemen van zowel persoonlijke aard als vanuit het groepsbelang aankaart bij de diverse instanties van genoemde landen.

Zaken die te maken hebben met bijvoorbeeld:

  • de uitkering bij wijze van pensioen
  • de weduwepensioenen
  • de toeslagregelingen
  • de belangen van tijdelijk benoemden
  • de buiten Nederland wonende gepensioneerden

Deze groeperingen vinden begrip, ondersteuning en gehoor bij de BGNAA.

Er is in de loop van de jaren een groot vertrouwen in de bond gegroeid, wat blijkt uit de goede samenwerking die de Bond heeft met Overheden, Uitkeringsinstanties en Pensioenfondsen.

Deze vertrouwensbasis heeft het Bestuur nodig om vruchtbaar te kunnen werken. Als u zich herkent in het bovenstaande dan wordt u van harte uitgenodigd om het aanmeldingsformulier in te vullen.

U kunt zich heel gemakkelijk aanmelden middels het aanmeldingsformulier.

Print u dit formulier thuis op uw printer, vul het in en stuur het per post naar Mevr. I.H.M. den Heijer-Bodeutsch:
Aanmeldingsformulier BGNAA