Jaarvergadering 2015

Het bestuur van de BGNAA nodigt u uit voor de jaarvergadering 2014 die gehouden zal worden in het congrescentrum “De Eenhoorn” te Amersfoort op zaterdag 10 oktober 2015 om 14.00 uur

Voorafgaande aan deze ledenvergadering zal het bestuur van 13.00 tot 14.00 uur spreekuur houden. Belangstellenden voor dit spreekuur wordt verzocht tijdig telefonisch of schriftelijk hun probleem kenbaar te maken en, indien mogelijk, de daarop betrekking hebbende stukken op te sturen of mee te brengen. Dit voor een vlotte afhandeling.

Deze jaarvergadering zal weer een feestelijk tintje krijgen door de muzikale omlijsting en de pastechi in de pauze en de borrel na afloop van de vergadering.

Agenda

 1. Opening en welkom gasten door de voorzitter
 2. In memoriam (we herdenken de leden die van ons heengingen)
 3. Verslag van de jaarvergadering van oktober 2014
  zie nieuwsblad 170
 4. Het jaarverslag van de secretaris over het jaar 2014
  zie nieuwsblad 172
 5. Behandeling van het financieel verslag van BGNAA
  zie nieuwsblad 172
 6. Behandeling van het financieel verslag SFJA
  zie nieuwsblad 172
 7. Het verslag van de kascontrolecommissies
 8. Goedkeuring van de financiële verslagen van BGNAA
 9. Begroting 2016
  zie nieuwsblad 172
 10. Benoeming/verkiezing nieuwe bestuursleden
  zie nieuwsblad 172
 11. Bestuursmededelingen en kort verslag van de dienstreis
 12. PAUZE
 13. “Muziek met een praatje”
  Een beeld van de Antilliaanse en Arubaanse muziek,
  door de heer Alwin Toppenerg
 14. Vaststelling datum jaarvergadering 2016 en sluiting
 15. BORREL

Indien u met het Openbaar Vervoer komt ziet u bij het verlaten van het Centraal Station van Amersfoort rechts het Congrescentrum “DE EENHOORN.”

Indien u met uw eigen vervoer komt, dan vindt u links van de hoofdingang een ingang om achter het gebouw betaald te parkeren.