RCN – Rijksdienst Caribisch Nederland

Vanaf 1 september 2010 werkt de Rijksoverheid op de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba onder een nieuwe naam: de Rijksdienst Caribisch Nederland. De verschillende ministeries werken binnen de Rijksdienst Caribisch Nederland samen. Ook is de Rijksdienst Caribisch Nederland per 10/10/10 de werkgever van de rijksambtenaren op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba en het centrale informatiepunt van de Rijksoverheid op de eilanden.

AOV

De AOV is de ouderdomsverzekering voor alle inwoners van Caribisch Nederland ( Bonaire, Saba en St Eustatius) of voor diegenen die daar een periode hebben gewoond. De hoogte van de uitkering wordt bepaald door het aantal jaren dat men in CN heeft gewoond (ongeveer 2 % per gewoond jaar).

Daarnaast kunnen huidige inwoners van CN ook nog een aantal jaren op een ander Antilliaans eiland (St Maarten, Aruba of Curaçao) of in Nederland hebben gewoond. In dat geval hebben zij recht op AOV of AOW uit dat land.

De AOV-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 65 jaar.
Bent u geboren in 1955? dan heeft u vanaf uw 64e jaar recht op AOV.
Bent u geboren in of na 1956? dan heeft u vanaf uw 65e jaar recht op AOV.
Zes maanden voordat u de AOV-leeftijd bereikt, dient u een aanvraag daarvoor in.

Het digitaal aanvraagformulier vindt u op de pagina: www.rijksdienstcn.com/sociale-zaken-werk/sociale-verzekeringen/algemene-ouderdomsverzekering

Voor meer informatie zie: www.rijksdienstcn.com en via email: pensioen@rijksdienstCN.com