SVB Aruba – Sociale Verzekeringsbank Aruba
Algemeen ouderdomspensioen

Vroeg of laat breekt de tijd aan dat u geconfronteerd wordt met het feit dat vanwege uw leeftijd u het rustig aan moet gaan doen. Bij het rustig aan doen betekent het vaak dat u niet meer werkzaam wilt of kunt zijn. Om het weggevallen inkomen te kunnen compenseren heeft de overheid een algemene pensioenuitkering geïntroduceerd.

Ingaande 1 januari 2015 is de pensioenleeftijd verhoogd van 60 jaar naar 60,5 jaar. Vervolgens wordt ieder jaar de pensioenleeftijd verhoogd met 6 maanden totdat deze per 1 januari 2024 65 jaar geworden is.

De hoogte van het ouderdomspensioen is afhankelijk van bepaalde factoren. Deze kunnen zijn:

Burgerlijke staat,
Periode die u ingeschreven bent/was in het Bevolkingsregister.

De Sociale Verzekeringsbank is belast met het afhandelen van aanvragen en de uitkering van ouderdomspensioen. Om uw ouderdomspensioen te kunnen ontvangen op het moment dat u uw pensioenleeftijd hebt bereikt, wordt aangeraden zich persoonlijk te melden, 3 tot 6 maanden voordat u uw pensioenleeftijd bereikt, bij de Sociale Verzekeringsbank, afdeling Pensioenen. De leeftijd waarop dit moet gebeuren is momenteel 64 jaar (geboren op of tussen 1 juli 1958 en 31 december 1958). De aanvraag dient 3 tot 6 maanden voor deze datums te geschieden. Voor de juiste datum van ingang kunt u het beste de website van de SVB-Aruba raadplegen. (Een aanvraagformulier hiervoor kunt u aanvragen, ook per e-mail, bij de SVB.)

NB Indien de aanvraag pas na het bereiken van de pensioenleeftijd wordt gedaan krijgt men het achterstallige pensioen tot maximaal een jaar terug vanaf de aanvraagdatum.

Voor nadere informatie zie: www.svbaruba.org en info@svbaruba.org

Aanvraagformulier: Solicitud-pa-Pensioen-di-Biehes