SAIP – De Stichting Administratie Indonesische Pensioenen

De Stichting Administratie Indonesische Pensioenen voert sinds 1956 de Indonesische Pensioenen van oud-ambtenaren en militairen van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) uit. Later werden de activiteiten uitgebreid. De SAIP ging ook vele andere overzeese pensioenen en uitkeringen doen.

De pensioenen van gepensioneerden van de Antillen worden uitbetaald door Antilliaanse pensioenfondsen. Onder bepaalde voorwaarden komen deze gepensioneerden in aanmerking voor een toeslag, die door de SAIP wordt vastgesteld en uitbetaald. Dit is geregeld in de Toeslagregeling Pensioenen Suriname, Nederlandse Antillen en Aruba (1967).

De Toeslagregeling garandeert aan gepensioneerde ambtenaren die indertijd vanuit Nederland naar de Antillen zijn uitgezonden en die nu buiten dit gebied wonen, het eventuele verschil tussen het pensioeninkomen dat zij voor een vergelijkbare functie zouden hebben opgebouwd in Nederland via de Algemene burgerlijke pensioenwet (ABP) én het pensioeninkomen dat zij hebben opgebouwd via het Algemeen Pensioenfonds Curaçao, het Pensioenfonds St. Maarten, het Pensioenfonds Caribisch Nederland of het Algemeen Pensioenfonds van Aruba.

Het gaat bij de Toeslagregeling om een aanvulling. Dit betekent dat als het Antilliaanse pensioen verhoogd wordt, de aanvulling via de Toeslagregeling navenant verlaagd wordt.

Voor meer informatie zie: www.saip.nl/nl/content/pages/toeslagregeling.aspx of
SAIP, Postbus 1263, 6400 BG Heerlen