Hart voor de zaak

Een bond van gepensioneerden van de voormalig Nederlandse Antillen en Aruba, die haar zetel heeft in Nederland. Een bond die zich bezig houdt met het verzamelen en up-to-date houden van alle veranderingen die betrekking hebben op de verschillende soorten van uitkeringen en zaken vanuit de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten, en Instanties bij de Rijksdienst Caribisch Nederland.

Een bond die eventuele problemen van zowel persoonlijke aard als vanuit het groepsbelang aankaart(en) bij de diverse instanties van genoemde landen.

Zaken, die te maken hebben met bijvoorbeeld:

  • de weduwepensioenen,
  • de toeslagregeling,
  • de uitkering bij wijze van pensioen,
  • de belangen van tijdelijk benoemden,
  • de buiten Nederland wonende gepensioneerden.

Deze groeperingen vinden begrip, ondersteuning en gehoor bij de BGNAA.

Er is in de loop van de jaren een groot vertrouwen in de bond gegroeid, wat blijkt uit de goede samenwerking die de Bond heeft met Overheden, Uitkeringsinstanties en Pensioenfondsen.

Deze vertrouwensbasis heeft het Bestuur nodig om vruchtbaar te kunnen werken.

Als u zich herkent in het bovenstaande dan wordt u van harte uitgenodigd om het aanmeldingsformulier van deze website in te vullen.